logo

mensenvoorzaken

Marrie Visser.jpg
Marrie Visser
Functie: Advocaat
E-mail: visser@zwartbol.eu
T: +31 78 699 25 29
F: +31 78 699 25 24

Mr M.E. (Marrie) Visser is gespecialiseerd in:
- Personen- en Familierecht
- Arbeidsrecht

Marrie is in 2000 zowel bedrijfsjuridisch als privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft Marrie gedurende 4 jaar fiscaal recht gestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij een semester in Kopenhagen gestudeerd en is zij medewerkster geweest bij de Rechtswinkel te Dordrecht.

Na haar afstuderen is Marrie in dienst gekomen bij Zwartbol Advocaten en heeft zij zich gespecialiseerd in het familierecht en het arbeidsrecht, waarin zij particulieren en ondernemers bijstaat op allerlei familierechtelijke en arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Qua familierecht betreft het zaken als (echt)scheidingen inclusief de vermogensrechtelijke afwikkeling, vermogensverdelingen van allerhande gemeenschappen waaronder nalatenschappen, omgangs- en gezagskwesties en alimentatievraagstukken. Zij heeft bijzondere belangstelling voor alimentatierekenen met vennootschappelijke raakvlakken. Vandaar haar specialisatie in scheidingszaken waar ondernemers bij betrokken zijn.

Qua arbeidsrecht adviseert, procedeert en bemiddelt Marrie in de breedste zin van het woord. Het individuele arbeidsrecht, waaronder ontslagzaken, contracten en concurrentiebedingen hebben met name haar aandacht.

Marrie is lid van de vFAS, de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Binnen deze vereniging heeft zij zowel de specialisatieopleiding familierecht als de opleiding tot bemiddelaar c.q. mediator voltooid. Marrie is tevens NMI-mediator. (Scheidings)bemiddeling is een substantieel onderdeel van haar dagelijkse praktijk. Door middel van het toepassen van methoden en technieken worden partijen begeleid in het bereiken van een voor beide partijen wenselijke en duurzame oplossing.

Vorige pagina