logo

mensenvoorzaken

Marrie Visser.jpg
Marrie Visser
Functie: Advocaat
E-mail: visser@zwartbol.eu
T: +31 78 699 25 29

Mr M.E. (Marrie) Visser is gespecialiseerd in:
- Personen- en Familierecht
- Arbeidsrecht

Marrie is in 2000 zowel bedrijfsjuridisch als privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft Marrie gedurende 4 jaar fiscaal recht gestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij een semester in Kopenhagen gestudeerd en is zij medewerkster geweest bij de Rechtswinkel te Dordrecht.

Na haar afstuderen is Marrie in dienst gekomen bij Zwartbol Advocaten en heeft zij zich gespecialiseerd in het familierecht en het arbeidsrecht, waarin zij particulieren en ondernemers bijstaat op allerlei familierechtelijke en arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Qua familierecht betreft het onder andere zaken als (echt)scheidingen inclusief de vermogensrechtelijke afwikkeling, zoals verdelingen en uitleg huwelijksvoorwaarden, omgangs- en gezagskwesties en alimentatie. Marrie heeft bijzondere belangstelling voor alimentatierekenen met vennootschappelijke raakvlakken. Vandaar haar specialisatie in scheidingszaken waar ondernemers bij betrokken zijn; zij treedt vaak op voor ondernemers en de partner van ondernemers. Soms als mediator; vaker als advocaat. Verder houdt Marrie zich bezig met verdelingen van bijvoorbeeld nalatenschappen en andere erfrechtelijke vraagstukken. Marrie wordt regelmatig ingeschakeld voor een second opnion of als adviseur op de achtergrond.

Qua arbeidsrecht adviseert, procedeert en bemiddelt Marrie in de breedste zin van het woord. Het individuele arbeidsrecht, waaronder ontslagzaken, contracten en concurrentiebedingen hebben met name haar aandacht.

Persoonlijke aandacht en betrokkenheid spelen een grote rol bij de begeleiding van de vaak complexe zaken die Marrie behandelt.

Marrie is lid van de vFAS, de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Binnen deze vereniging heeft zij zowel de specialisatieopleiding familierecht als de opleiding tot bemiddelaar c.q. mediator voltooid. Marrie is tevens NMI-mediator. (Scheidings)bemiddeling is een substantieel onderdeel van haar dagelijkse praktijk. Door middel van het toepassen van methoden en technieken worden partijen begeleid in het bereiken van een voor beide partijen wenselijke en duurzame oplossing.

Marrie heeft in november 2019 de opleiding Bijzonder Curator gedaan in Leiden. (Een Bijzonder Curator komt op voor de belangen van een kind bij een conflict met of tussen de ouders.)

Sinds juni 2020 is Marrie tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

Vorige pagina