logo

mensenvoorzaken

foto website regina.bmp
Regina van Tilburg-Keesmaat
Functie: Advocaat
E-mail: vantilburg@zwartbol.eu
T: +31 78 6992520
F: +31 78 6992524

Mr. A.G. (Regina) van Tilburg-Keesmaat is gespecialiseerd in:
- Personen- en Familierecht
- Arbeidsrecht
- Handelsrecht

Regina heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is daar in 2010 arbeidsrechtelijk en in 2011 strafrechtelijk afgestudeerd. Vanaf 2010 tot haar indiensttreding bij Zwartbol Advocaten is zij werkzaam geweest als griffier op de rechtbank Rotterdam.

Regina houdt zich hoofdzakelijk bezig met het personen- en familierecht. Zij behandelt echtscheidingen en zaken aangaande minderjarigen, erfrecht en adoptie- en afstammingsrecht. De behandeling kan bestaan uit advisering, bemiddeling of het voeren van een procedure.

Ook richt Regina zich op de algemene handels- / ondernemerspraktijk, waarbij zij met name werkzaam is in het arbeidsrecht. Zij houdt zich bezig met alle aspecten van dit rechtsgebied en adviseert en procedeert voor zowel werkgevers als werknemers.

Naast haar werkzaamheden als advocaat heeft Regina zich actief ingezet voor de Jonge Balie als commissielid van het Jonge Balie Congres 2013 en momenteel zit zij in de PR-commissie van het koor The Blue Voices. Tijdens haar studie is Regina vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid werkzaam geweest als vrijwilliger bij Bureau Sociaal Raadslieden.

Vorige pagina