logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Inhouse opleidingen & trainingen

Regelmatig geven de advocaten van Zwartbol Advocaten inhouse opleidingen en trainingen bij bedrijven over contracteren, zowel nationaal als internationaal, algemene voorwaarden, specifieke contractsclausules etc.


De doelgroep voor deze interactieve cursus bestaat uit directieleden, managers, projectleiders, inkopers, verkopers, contractsonderhandelaars en al diegenen die bij de totstandkoming en bewaking van contracten betrokken zijn bij bedrijven zoals werven, reders, banken, toeleveranciers en/of engineeringbedrijven, groot of klein.

Deze training kan helemaal toegespitst worden op de vraagstukken waar het betreffende bedrijf in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Vaak wordt als “kapstok” om deze training aan op te hangen een aantal recente contracten c.q. contractsvormen gebruikt, die het betreffende bedrijf in het nabije verleden heeft afgesloten. Uiteraard worden deze contractstukken vertrouwelijk behandeld, maar dergelijke stukken geven meestal heel snel inzicht in de wijze waarop het betreffende bedrijf contracteert en de onderwerpen die in de praktijk van dat bedrijf relevant zijn.


De opzet van dergelijke inhouse opleidingen/trainingen ziet er in grote lijnen als volgt uit:


  • Inleiding algemeen contractenrecht


  • Algemene voorwaarden

Dit deel van de cursus behandelt het thema algemene voorwaarden onder Nederlands recht (toepasselijkheid/vernietigbaarheid), onder toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en het overige internationale recht. De do’s en don’ts betreffende algemene voorwaarden passeren ruimschoots de revue.


  • Regelmatig spelende specifieke contractsbepalingen en –bedingen.

Dit deel van de cursus wordt opgebouwd rondom thema’s die in de praktijk, juist ook vaak nadat een overeenkomst is gesloten, spelen. Een aantal regelmatig terugkerende clausules zijn de volgende, maar deze lijst kan altijd uitgebreid worden met, bij het betreffende bedrijf, spelende clausules:


° Aansprakelijkheid en beperking/uitsluiting daarvan;

° IE-rechten op design, tekeningen en wat dies meer zij;

° Meerwerk en de specifieke regelingen daaromtrent;

° Boeteclausules;

° Garantiebepalingen;

° Oplevering;

° Toepasselijk recht/forumkeuzebeding (welke rechter/arbitrage).


Het is de bedoeling dat deze thema’s aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden diepgaand worden behandeld en dat de deelnemers per onderwerp de gelegenheid zullen hebben om in een interactieve setting hun eigen praktijkervaringen uit te wisselen. Andere onderwerpen zijn altijd toe te voegen c.q. ter plekke te behandelen. Wat dat betreft, is de inhouse opleiding/training maatwerk.

De training is zeer interactief van aard en kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. De advocaten van Zwartbol Advocaten lokken de deelnemers uit tot een actieve deelname. Enkele citaten van deelnemers:


“Your training was inspiring and your dedication even more. We are considering a new one.”

“De workshop was vandaag gesprek van de dag tijdens de lunch en zelfs tijdens het MT overleg.”

“Iedereen is het er over eens dat het een geweldig saaie workshop had kunnen worden, maar dat het
een ontzettend leerzame en leuke ervaring was.”

“De discussie over onze ‘terms and conditions’, offertes en contracten is er nog verder door op gang
gekomen.”

“Giving a clear overview of the do's and don'ts regarding our contract management”

“I never expected that the subjects of this course could be handled and explained in such an
entertaining way”

“An interactive and inspiring speaker with strong practical examples”


De tijdsduur van een dergelijke cursus is ongeveer 2,5 à 3 uur. Verplicht is daarna nog enig informeel samenzijn. Vandaar dat ofwel een ochtendprogramma wordt gekozen met aansluitend een gezamenlijke lunch ofwel een middagprogramma met aansluitend een borrel. De groepsgrootte varieert tussen de ongeveer 6, als minimum, en 25 deelnemers als (flexibel) maximum ter waarborging van het interactieve karakter.

Bas Ort, die deze training geeft, heeft zeer uitgebreide ervaring in het opstellen en onderhandelen van soorten nationale en internationale contracten, met een vanzelfsprekende nadruk op de Nederlandse maakindustrie (scheepsbouw, jachtbouw, toeleveringsindustrie, vliegtuigbouw en luchtvaart, offshore). In 2015 heeft Bas diverse inhouse trainingen bij bedrijven gegeven alsmede in samenwerking met de international Chamber of Commerce (ICC) een tweetal lezingen op het onderwerp ‘International Contracting – General Terms and Conditions in relation to the Incoterms’. Deze ICC trainingen werden door de deelnemers beoordeeld met een 8. Ook was Bas in 2015 de docent voor de tweedaagse training, georganiseerd door Netherlands Maritime Technology (NMT), getiteld ‘Contractmanagement’. Deze training werd door de deelnemers beoordeeld met een gemiddelde score van 8.7.


Verdere informatie kan verkregen worden bij Bas Ort op telefoonnummer: 078 6992515 of via de e-mail op: ort@zwartbol.eu.


Alblasserdam, januari 2016