logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Familierecht
Twee van de advocaten bij Zwartbol Advocaten zijn (onder meer) gespecialiseerd in het personen- en familierecht, zoals bijvoorbeeld echtscheidingen, maar ook adoptie, curatele, voogdij, naamswijzigingen en erfrechtelijke kwesties.
 
Familiezaken zijn vaak buitengewoon emotionele aangelegenheden, waarbij de emoties en de zakelijke afwikkeling zo veel mogelijk moeten worden gescheiden. De advocaten van Zwartbol Advocaten zijn in staat om de verschillende belangen, samen met de cliënt, op een professionele manier te behartigen. Zo kunnen zij de cliënt adviseren op het gebied van alimentatie, een omgangsregeling met de kinderen en de scheiding en deling van de boedel of de nalatenschap.
 
De advisering op het gebied van het echtscheidingsrecht vindt veelal plaats op het moment dat de beslissing tot een echtscheiding reeds is genomen, maar kan ook voorafgaand aan die beslissing plaatsvinden, zowel op verzoek van één echtgenoot als op verzoek van beide echtgenoten. In dat laatste geval wordt gesproken van een echtscheidingsbemiddeling. Ook worden de advocaten van Zwartbol Advocaten regelmatig om een second opinion gevraagd. De advisering van Zwartbol Advocaten kan ook 'preventief' plaatsvinden, bijvoorbeeld door behulpzaam te zijn bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden en (tussentijdse) afrekening van reeds overeengekomen verrekenbedingen.
 
Marrie Visser is lid van de specialisatievereniging voor personen- en familierechtadvocaten, de VFAS, waarborg voor een hoogwaardige dienstverlening.