logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Bouwrecht
Meerdere medewerkers van Zwartbol Advocaten zijn actief op het gebied van het bouwrecht. Het gaat hierbij veelal om het behandelen van geschillen tussen aannemers, onderaannemers, ingenieurs, constructeurs en opdrachtgevers over onder andere het uitvoeringsniveau van de (bouw)werkzaamheden, de voortgang van deze werkzaamheden en de met deze werkzaamheden gemoeide kosten. Het bouwen van een bedrijfspand, kantoor of woning is immers een complexe aangelegenheid waarbij veel verkeerd kan gaan.

Met het voeren van arbitrageprocedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw is jarenlange ervaring opgebouwd. Naast het voeren van bouwrechtelijke procedures, legt Zwartbol Advocaten zich ook toe op het begeleiden van de diverse bij het bouwproces betrokken partijen. Het kan hierbij gaan om het oplossen van problemen bij de aanbesteding, het opstellen van (aannemings)overeenkomsten en het adviseren bij bepaalde voorafgaand aan het bouwen te vormen samenwerkingsvormen.

Door het lidmaatschap van onder andere het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) blijven de advocaten van Zwartbol Advocaten optimaal op de hoogte van al de actuele ontwikkelingen op dit rechtsgebied.