logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Maritieme, technische en aandeelhoudersgeschillen


In het verlengde van de contractspraktijk van Zwartbol Advocaten ligt haar praktijk van de maritieme en technische geschillen. Want er kan natuurlijk een geschil rijzen. Zwartbol Advocaten is geroutineerd in het behandelen van dergelijke geschillen en heeft ruime ervaring op het snijvlak van het technische met het juridische.

Ook treedt Zwartbol Advocaten regelmatig op in aandeelhoudersgeschillen, ofwel als adviseur ofwel in een procedure. Speciale ervaring is aanwezig in uitkoopprocedures en zogenaamde 50-50-situaties waarbij beide partijen de helft van de aandelen houden en er een patstelling is ontstaan.

Zo mogelijk wordt gestreefd naar een oplossing buiten rechte maar als procederen onvermijdelijk wordt, treedt Zwartbol Advocaten enthousiast “in de ring”. Procederen, of dit nu in arbitrage is of bij de rechtbank, is immers ons vak.

Om de ontwikkelingen in de maritieme en technische wereld te volgen, maakt Zwartbol Advocaten actief deel uit van diverse brancheverenigingen voor de Nederlandse maritieme industrie.