logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Incasso's

Zwartbol Advocaten heeft tevens een uitgebreide incassopraktijk, voornamelijk nationaal maar ook internationaal. De incassomiddelen bij uitstek zijn het leggen van conservatoire beslagen danwel, als drukmiddel, het aanvragen van het faillissement van de wederpartij. Voor het uitvoeren van deze maatregelen is inschakeling van een advocaat verplicht zodat u met uw incassozaken bij Zwartbol Advocaten meteen aan het goede adres bent.

In incassozaken hanteert Zwartbol Advocaten geen honorarium gebaseerd op uren doch een gefixeerd percentage op basis van de uitkomst van de incassozaak. Voor de Aanvullende Incassovoorwaarden van Zwartbol Advocaten en voor verdere informatie over incassozaken kunt u terecht bij Bas Ort op ort@zwartbol.eu of op telefoonnummer 078-699 25 15.

Incassozaken via Zwartbol Advocaten betekent voor u het volgende:
- Snelle adequate maatregelen
- Directe contacten via korte lijnen
- In principe verhaal van kosten op de debiteur
- Direct hantering van effectieve pressiemaatregelen
- Waar nodig, juridische adequate zaakbegeleiding


Voor meer informatie verwijzen wij u hierbij naar het Engelstalige artikel "Conservatory arrest in the Netherlands", welk artikel op deze website te vinden is onder "Zwartbol Actueel".