logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Pitches

De pitch van Zwartbol Advocaten: cherry picking onder het motto “best of both worlds”.


"I believe there will be a market for many years yet for small to medium-sized firms with demonstrable, niche expertise. General counsel of even the largest of organizations often indicate that they welcome deep expertise and personal service even if offered from modest-sized firms.",


aldus prof. Richard Susskind OBE in The American Lawyer, Februari 2013, over zijn nieuwe boek 'Tomorrow's Lawyers'.


Met regelmaat wordt Zwartbol Advocaten door (grotere) bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan pitches. Was zo’n tien tot vijftien jaar geleden de cultuur nog dat bedrijven werkten met een “huisadvocaat”, tegenwoordig zoekt een bedrijf bij een specifiek probleem of dossier de best bij dat specifieke dossier passende advocaat. Dit kan in voorkomende gevallen een advocaat van een “groot” kantoor zijn, daar waar er door de dynamiek en de grootte van de zaak (multidisciplinaire) teams nodig zijn, maar in heel veel voorkomende gevallen (litigation, contracten, advisering) is dat helemaal niet nodig en kiest de cliënt voor een advocaat van Zwartbol Advocaten. Zwartbol Advocaten treedt regelmatig op voor grote Nederlandse of buitenlandse cliënten in dossiers waar de belangen aanzienlijk zijn en waar de partij aan de andere kant van de tafel wordt bijgestaan door grotere kantoren, veelal buitenlandse. Soms ook zijn de belangen in een dossier “overzichtelijker” en is de keus voor Zwartbol Advocaten met zijn nuchtere aanpak, korte lijnen en kostenbewust optreden meer dan logisch.


En de keerzijde van de medaille is ook dat als wij het idee hebben dat een dossier niet past binnen onze scope wij dat aan de cliënt melden en ofwel extra capaciteit of specifieke expertise organiseren ofwel in overleg met de cliënt afzien van het dossier. Zo reëel zijn wij ook.


Maar in de gevallen waar wij de cliënt wel van dienst kunnen zijn, is de keus voor Zwartbol Advocaten een uitstekende en zullen wij er alles aan doen om de cliënt in ieder dossier de redenen voor die keus herbevestigd te zien. Meerdere grote bedrijven in uiteenlopende zaken gingen hierin al voor.


Door de gespecialiseerde praktijk van Zwartbol Advocaten heeft het kantoor in de ondernemingsrechtpraktijk geen advocaat-stagiaires en mochten die in de toekomst ooit weer bij kantoor werkzaam zijn, zullen deze nimmer zonder nauw overleg met de cliënt worden ingeschakeld en dan alleen in dossiers of wat rechtsvragen betreft die een dergelijke inschakeling zouden rechtvaardigen.


Ten behoeve van haar pitch heeft Zwartbol Advocaten voor geïnteresseerde (grotere) bedrijven een boekje uitgegeven getiteld “How to pick a cherry”. Dit boekje is op te vragen bij Bas Ort op: ort@zwartbol.eu.