logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Zwartbol actueel
< Terug naar overzicht

22-04-2021

Reïntegratieverplichtingen in corona-tijd(De onderstaande tekst kunt u ook downloaden via het pdf-bestand dat onderaan dit artikel staat.)

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat de werkgever zich moet inspannen om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In eerste instantie in de eigen organisatie (spoor 1) en als dat niet lukt daarbuiten (spoor 2).

Is dit in deze corona-tijd anders?

Nee, in principe niet. Maar wanneer u als werkgever kunt aantonen dat u vanwege corona niet aan uw reïntegratieverplichtingen kunt voldoen, kan het UWV besluiten om soepeler met de regels om te gaan en maatwerk te leveren.

U moet daarvoor wel een zogenaamde ‘deugdelijke grond’ aanvoeren. Het UWV erkent drie ‘deugdelijke gronden’ voor het niet nakomen van reïntegratieverplichtingen als gevolg van corona:

1. U moest uw bedrijf verplicht sluiten. Dit heeft vooral gevolgen voor werknemers die in uw eigen organisatie reïntegreren (spoor 1).
2. U kunt (onderdelen van) een reïntegratie-traject buiten uw eigen organisatie (spoor 2) niet uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: bedrijfssluiting bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand.
3. U kunt geen passend werk bieden. Bijvoorbeeld: u heeft onvoldoende werkaanbod of u kunt uw werknemer onvoldoende ondersteunen op de werkplek vanwege een coronamaatregel.

Uit het vorenstaande blijkt dat het UWV niet alles als een deugdelijke grond voor het niet nakomen van de reïntegratieverplichtingen in coronatijd ziet. Vier situaties die veel voorkomen, maar die door het UWV echter niet als een deugdelijke grond worden gezien zijn:

1. U ziet geen mogelijkheid om onderzoek naar herplaatsing uit te voeren in spoor 1.
In principe kunt u deze onderzoeken ook in coronatijd ‘gewoon’ uitvoeren, eventueel in aangepaste vorm.
2. U kunt niet doorgaan met spoor 2.
Dit is in zijn algemeenheid vaak geen deugdelijke grond, want reïntegratie-bureaus kunnen hun dienstverlening meestal ook op afstand organiseren.
3. U kunt uw werknemer in spoor 1 onvoldoende tegen coronabesmetting beschermen.
De overheid verwacht van u dat u de werkplek van uw werknemer inricht volgens de richtlijnen van de RIVM en andere overheden.
4. U kunt uw werknemer in spoor 1 geen loon uitbetalen.
De overheid biedt verschillende compensatieregelingen, waaronder de NOW.

Het kan ook zijn dat u vanwege de coronasituatie uw reïntegratie-verslag over uw werknemer niet op tijd kunt inleveren. De vraag is dan of u daarvoor uitstel kunt krijgen. De wet staat uitstel toe in geval van een dringende reden. Dit kan ook een corona-gerelateerde reden zijn. Neem daarvoor altijd contact op met het UWV voor overleg.

Dit laatste geldt ook als advies ten aanzien van een ‘deugdelijke reden’ waardoor er niet aan de reïntegratieverplichtingen kan worden voldaan. Elke situatie is weer anders en u moet voorkomen dat u denkt dat er sprake is van een ‘deugdelijke reden’ en het UWV daar vervolgens achteraf anders over denkt.

Heeft u (andere) vragen over zieke werknemers, reïntegratie etc.? Neem dan contact op met
Pieter Weijers | E: weijers@zwartbol.eu | T: 078-6992524 | M: 06-21227874


Download bestand (PDF)
< Terug naar overzicht