logo

mensenvoorzaken

Jaap Jonk-1.jpg
Jaap Jonk
Functie: Advocaat
E-mail: jonk@zwartbol.eu
T: +31 078 699 25 29

Mr J.A.J.M. (Jaap) Jonk is gespecialiseerd in:
- Bouwrecht (civiel)
- Algemeen verbintenissenrecht
- Ondernemingsrecht met een bijzondere nadruk op aandeelhouders- en uitkoopgeschillen

Jaap heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is sinds zijn afstuderen in 1993 en na vervulling van de toen nog bestaande militaire dienstplicht, als advocaat werkzaam bij Zwartbol Advocaten.

De door Jaap gevoerde praktijk is met name een procespraktijk gericht op het oplossen van ontstane geschillen. Onder de dreiging van een te voeren gerechtelijke procedure, het leggen van beslagen en/of juist door het voeren van zo’n procedure worden de geschillen waarbij zijn klanten betrokken zijn veelal opgelost. De geschillen waarmee hij zich hoofdzakelijk bezig houdt, hebben betrekking op het civiele bouwrecht, het algemeen verbintenissenrecht, het ondernemingsrecht met een bijzondere nadruk op aandeelhoudersgeschillen en op incasso’s, beslag- en executierecht.

De onderwerpen van deze geschillen lopen uiteen van bouwgerelateerde of technische geschillen waarin de (onder)aannemer, de E- of W-installateur, de constructeur of de architect aanspraak maakt op betaling voor verrichte werkzaamheden en geleverde zaken en de opdrachtgever meent redenen van contractuele- of uitvoerings/ontwerptechnische aard te hebben waarom niet betaald behoeft te worden of geclaimd kan worden tot geschillen tussen (voormalig) aandeelhouders of vennoten betreffende de gezamenlijke vennootschap of de ontvlechting daarvan.

Betreffende deze geschillen procedeert Jaap veelvuldig bij de civiele rechter en diverse arbitrage-instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Jaap is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten.

Vorige pagina