logo

mensenvoorzaken

Bas Ort.jpg
Also in 2018 Bas Ort was individually ranked by Chambers, with the following client appraisal:

Impressed clients note that Bas “is very creative and enthusiastic in representing clients,” as well as being “passionate and committed, caring deeply about his clients and the results they need to achieve.” Admired by other clients for his “real practical advice that we can use“, he focuses on international and maritime trade mandates on behalf of shipyards, offshore companies, shipowners and banks.
Bas Ort
Functie: Advocaat/partner
E-mail: ort@zwartbol.eu
T: +31 78 699 25 15
F: +31 78 699 25 23

Mr J.S. (Bas) Ort is gespecialiseerd in:
- Nationale en internationale contracts- en handelspraktijk
- Legal opinions

Bas studeerde rechten in Nijmegen en is direct na zijn afstuderen in 1988 bij de voorganger van Zwartbol Advocaten in dienst getreden. In 1989 is Bas samen met de naamgever van het kantoor met Zwartbol Advocaten verder gegaan.

De praktijk van Bas bestaat voor het overgrote deel uit een nationale en internationale contracts- en handelspraktijk. Binnen deze laatste praktijk ligt grote nadruk op de maritieme en internationale juridische praktijk ten behoeve van een zeer divers maritiem, industrieel en offshore gerelateerd cliëntenbestand:

- Scheepswerven
- Megajachtwerven
- Vliegtuigbouw en luchtvaart
- Offshore maatschappijen
- Reders
- Bancaire instellingen
- Shipchandlers
- Engineeringbedrijven
- Maritieme toeleveringsbedrijven
- Transportbedrijven
- (Staal)Constructiebedrijven

De focus in deze praktijk ligt op (i) alle voorkomende contractsvormen in de diverse stadia van contractsvorming, zowel nationaal als internationaal, (ii) het begeleiden van alle denkbare discussievormen en problemen van technische aard die zich in deze praktijk voordoen, de praktijk van Bas Ort beweegt zich permanent op het snijvlak tussen recht en techniek en (iii) het met een no-nonsense approach adviseren van de ondernemer bij juridische, financiële en beleidsmatige vraagstukken waar deze ondernemer in de dagelijkse praktijkvoering mee te maken krijgt. Regelmatig geeft Bas legal opinions naar Nederlands recht of treedt hij op als (bindend) adviseur. Het profiel van de klant is duidelijk: onderdeel van de Nederlandse en internationale maakindustrie, maritiem en offshore, van klein tot groot en internationaal.

Zeer regelmatig wordt Bas door zijn cliënten ingeschakeld bij (internationale) contractsonderhandelingen dan wel -discussies. De focus van Bas ligt daarbij op het tot stand brengen van de deal c.q. van een oplossing voor de cliënt.

De praktijk van Bas is voornamelijk Engelstalig met zeer vaak internationaalrechtelijke aspecten daaraan verbonden. Bas beheerst het Engels zowel in woord als geschrift uitstekend. Bas is lid van de Vereniging voor Corporate Litigation, van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht en van het ICC Institute of World Business Law.

Bas is naast zijn advocatenpraktijk maatschappelijk zeer actief en bekleedt diverse nevenfuncties in branche- en ondernemersverenigingen, in de financiële wereld en het onderwijs en als toezichthouder bij bedrijven. Hiervoor is Bas in 2014 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tevens is Bas regelmatig docent bij inhouse cursussen voor clienten met als onderwerpen bijvoorbeeld “(Internationaal) Contracteren” en “Recht en Techniek, de wereld van de jurist en die van de ingenieur”. Download nevenfuncties

Vorige pagina