logo

mensenvoorzaken

Pieter Weijers.jpg
Pieter Weijers
Functie: Advocaat/partner
E-mail: weijers@zwartbol.eu
T: +31 78 699 25 29

Mr P.M.D. (Pieter) Weijers is gespecialiseerd in:
- Arbeidsrecht, met name werkgeversarbeidsrecht
- Bestuursrecht

Pieter heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is daar in 1998 afgestudeerd in de privaatrechtelijke afstudeerrichting alsmede in de bedrijfsjuridische afstudeerrichting. Vanaf zijn afstuderen, is Pieter als advocaat werkzaam bij Zwartbol Advocaten.

Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met het arbeidsrecht, waarbij hij voornamelijk voor werkgevers optreedt. In 2005 heeft hij succesvol de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond. Binnen zijn arbeidsrechtelijke praktijk wordt door Pieter een scala aan onderwerpen behandeld. Zowel in individuele geschillen die (mogelijk) leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst staat hij werkgevers met raad en daad bij maar ook (collectieve) ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden keren in zijn praktijk met regelmaat terug. Daarnaast adviseert hij de ondernemer over alle mogelijke arbeidsrechtelijke vraagstukken. Daarover spreekt hij ook met enige regelmaat in workshops bij cliënten.

Pieter heeft daarnaast met regelmaat te maken met vragen omtrent de Wet arbeid vreemdelingen en bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot de door de minister hiervoor opgelegde boetes aan ondernemingen, alsmede vraagstukken op het gebied van arbeidsongevallen.

Daarnaast houdt Pieter zich bezig met het bestuursrecht, waarbij hij als advocaat optreedt, zowel voor een aantal gemeenten alsmede voor ondernemers die bestuursrechtelijke vragen hebben. Het gaat hierbij om vraagstukken met betrekking tot bestemmingsplannen, vergunningenprocedures, etcetera. Daar waar in de arbeidsrechtelijke praktijk ‘het onderhandelen’ om tot een zo goed mogelijke resultaat te komen vaak een groot deel van het werk vormt, is dat in de bestuursrechtelijke praktijk veel minder het geval. In deze praktijk ligt de nadruk meer op het adviseren en procederen (bezwaar, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Pieter is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging Rotterdamse Arbeidsrechtadvocaten (VRAA), de Vereniging arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht en daarnaast is hij lid van een tweetal ondernemersverenigingen.

Naast het zijn van advocaat is Pieter maatschappelijk actief in de zorg (als lid van een Raad van Toezicht van een zorginstelling) en in de politiek (raadslid).
Vorige pagina